AKTUALNOŚCI

Nowe Vectrony dla EP Cargo Invest

Nowe Vectrony dla EP Cargo Invest

28 lutego 2019 r. wszystkie trzy Vectrony, które zostały zamówione przez EP Cargo Invest (część Holdingu EPH) w listopadzie 2018 r. z opcją kupna na kolejne 7 lat - dotarły do Czech.

Stopniowo wszystkie trzy lokomotywy zostały zaopatrzone w te same naklejki, które zostały również zastosowane do wcześniej dostarczonych nowoczesnych lokomotyw z własnego parku. 27 marca 2019 r. pierwsza z lokomotyw została przekazana klientowi. Pozostałe lokomotywy zostaną przekazane w kolejnych dniach po uzyskaniu homologacji na Słowację. EP Cargo Invest planuje użyć wszystkie te lokomotywy w celu wdrożenia własnego projektu, w ramacj EP Cargo Group w Polsce, świadczonego przez własne moce produkcyjne na licencji EP Cargo, w szczególności transport węgla z kopalni PG Silesia oraz transport na głównych korytarzach z polskich portów. Na dłuższą metę, wszystkie trzy lokomotywy będą częścią puli partnerskiej LokoTrain, gdzie powinny być wykorzystywane w całym regionie Europy Środkowej do wynajmu krótko- i długoterminowego różnym przewoźnikom. Obecnie, LokoTrain obsługuje sześć Vectronów - 4 wynajmowane z puli ELL i dwie własne.


powrót do wiadomościFIRMY

image/svg+xml