AKTUALNOŚCI

MEMORANDUM

MEMORANDUM

Spółka EP Cargo a.s. jako jeden z członków założycieli stowarzyszenia ŻESNAD.CZ

brał udział w podpisaniu memorandum o wzajemnej współpracy ze Stowarzyszeniem Dużych Odbiorców Energii (SVSE). W ramach memorandum oba stowarzyszenia zobowiązują się do współpracy w zakresie konsultacji, wymiany informacji i działań edukacyjnych.

Związek Zawodowy Kolejowych Przewozów Towarowych w Czechach o skrócie ŻESNAD.CZ został założony 4 lata temu. Związek ma na celu pomoc w rozwoju transportu kolejowego w Czechach.


powrót do wiadomościFIRMY

image/svg+xml